Zelené střechy

Objevte výhody zelených střech spojujících ekologickou udržitelnost, energetickou účinnost a estetický design pro moderní budovy a městská prostředí.

ŽÍVÁ STŘECHA S.R.O.

Zelené střechy: Spojení ekologické
udržitelnosti a moderního designu

Zelená střecha představuje inovativní přístup k urbanistickému designu a stavebnictví, který spojuje ekologickou udržitelnost s estetickou přitažlivostí. Tento typ střechy se stává stále populárnější volbou pro moderní budovy a městské oblasti z několika důvodů.

Zelené střechy přinášejí mnoho výhod pro životní prostředí. Pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a absorbovat CO2 z ovzduší, což má pozitivní dopad na kvalitu vzduchu a ochranu před klimatickými změnami. Dále zadržují dešťovou vodu, což může snížit riziko povodní a přetížení kanalizace.

Energetická účinnost je dalším významným prvkem zelených střech. Díky své schopnosti poskytovat přirozenou izolaci pomáhají udržovat budovy chladnější v letních měsících a teplejší v zimě. To zase přispívá ke snížení spotřeby energie na vytápění a klimatizaci.

Estetickým benefitem zelených střech je jejich schopnost vytvářet atraktivní zelené prostory ve městech. Tyto střechy mohou sloužit jako místa odpočinku, relaxace nebo dokonce jako zahrady, což zlepšuje kvalitu života obyvatel a přispívá k celkovému vzhledu urbanistického prostředí.

Celkově lze tedy konstatovat, že zelené střechy nejenže představují ekologicky udržitelnou volbu pro budovy a městské oblasti, ale také přinášejí řadu praktických a estetických výhod, které mohou posílit hodnotu a atraktivitu jakékoli architektonické struktury.

ŽIVÁ STŘECHA S.R.O.

Typy zelených střech

Extenzivní zelená střecha

Téměř bezúdržbová střecha, která nevyžaduje závlahu a je tvořena převážně rozchodníky.

Intenzivní zelená střecha

Střešní zahrada, která nabízí širokou škálu květin, keřů, nebo stromů, které byste našli v každé klasické zahradě. Je třeba počítat s permanentní závlahou a údržbou.

Kazetový systém

Vytvoření extenzivní zeleně pomocí kazetového systému. Velkou výhodou může být snadná manipulace s kazetami v případě potřeby, a také malé zatížení

Hydroizolace EPDM

minimum spojů, trvanlivost 50+ let

Zelené střechy

regulace teploty, ochrana hydroizolace

Kompletní realizace

Celková realizace

  • Získání jednotné záruky na celou střechu
  • Zvýšená efektivita a úspora času

Snížení CO2

Zelená střecha snižuje emise CO2

Energetická účinnost

Stabilizace teplotu uvnitř budovy

Estetická přitažlivost

Zelená střecha zlepšuje vzhled budovy a městského prostředí

ŽÍVÁ STŘECHA S.R.O.

Realizace zelené střechy

Zelené střechy představují nejen esteticky přitažlivé prvky architektury, ale také významné investice do udržitelné budoucnosti našich měst a budov. Jejich instalace není pouze o estetice, ale představuje komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování, kvalitní materiály a odbornou realizaci. V následujících krocích se zaměříme na postup, jak dosáhnout úspěšné realizace zelené střechy, která nejen krásně ozdobí naše prostředí, ale také přispěje k ochraně životního prostředí a energetické úspornosti.

Plánování a analýza

Identifikace potřeb, požadavků a možností pro zelenou střechu, včetně stanovení typu vegetace, potřebného materiálu a technických specifikací.

Návrh a design

Vytvoření podrobného plánu pro zelenou střechu, zahrnujícího layout, vrstvy, drenážní systém a výběr rostlin, s ohledem na estetiku, životní prostředí a funkčnost.

Příprava střechy

Příprava střešní plochy zahrnující vyčištění, opravy a případnou posilování střešní konstrukce pro zajištění stability a nosnosti zelené střechy.

Instalace hydroizolace

Aplikace izolačních a hydroizolačních materiálů, které chrání konstrukci budovy před vlhkostí a zajišťují dlouhou životnost zelené střechy.

Instalace drenážního systému

Instalace drenážního systému pro odvodnění nadbytečné vody a prevenci přemokření substrátu a kořenů rostlin.

Pokládka vrstev zelené střechy

Postupné pokládání vrstev zahrnujících geotextilie, drenážní vrstvy, substrát a vegetaci, s důrazem na správné uspořádání a funkci každé vrstvy.

Péče a údržba

Pravidelná péče o zelenou střechu včetně zalévání, hnojení, odstraňování plevele a kontrola stavu rostlin a střešního substrátu, aby se zajistila dlouhodobá životnost a estetický vzhled.