top of page

Blue roof aneb modrá střecha  - zadržování vody na střeše

Obce, samosprávy, kraje řeší v posledních letech spolu s rozmachem výstavby business center, skladových areálů, velkých hal apod. nadměrné zatěžování dešťové kanalizace při intenzivním dešti.

Voda, která se dříve vsakovala do terénu nyní stéká z plochých střech do dešťové kanalizace.

Cílem je vodu zadržet na střeše a zajistit tak plynulý odtok.

K tomuto účelu slouží modré střechy, které jsou tvořeny ochrannou geotextilií, hydroakumulační vrstvou a zatíženy kačírkem.

bottom of page